Lombardini Pensioenconsultancy - Cookies

Lombardini Pensioenconsultancy maakt gebruik van cookies
Zonder cookies is Lombardini Pensioenconsultancy in deze vorm niet mogelijk. We gebruiken echter enkel functionele en analytische cookies die geen persoonsgegevens bevatten en niet tot een individu te herleiden zijn. Indien je deze website bezoekt worden er dus altijd cookies opgeslagen.


Wil je deze website toch bezoeken maar geen cookies? Dan dien je de cookies zelf handmatig te verwijderen.
Klik op 'Meer info over cookies' om te ontdekken hoe je onze cookies handmatig kunt verwijderen.

Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer

Diensverleningsdocument

De minister van Financiën heeft besloten om per 1-7-2013 het dienstverleningsdocument (DVD) te standaardiseren om meer transparantie over de dienstverlening te bereiken. Met gestandaardiseerde DVD’s van financiële dienstverleners kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Afhankelijk van het adviesgebied ontvangt u naast de dienstenwijzer ook de het betreffende DVD. Hieronder treft u de 4 verschillende dienstverleningsdocumenten aan:

- Dienstverleningsdocument pensioenvraag

- Dienstverleningsdocument risico's afdekken

- Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

- Dienstverleningsdocument hypotheekvraag

 

Dienstenwijzer Lombardini Pensioenconsultancy (verder te noemen LPC) Versie 2021.01

Met genoegen biedt LPC u hierbij de dienstenwijzer aan. Als u besluit van de diensten van LPC gebruik te maken, dan weet u waar u aan toe bent en wat er wederzijds van elkaar mag worden verwacht.

Wie is LPC

LPC biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van pensioen en financiële planning.

Naam : Lombardini Pensioenconsultancy
Adres : Kerkeveld 27
Postcode : 6351 LA
Plaats : Bocholtz
GSM : 06-51330901
E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet : www.lombardini.nu
BTW nummer : NL001820092B23

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. LPC is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12040258. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl.

LPC is verder bij verschillende organisaties geregistreerd:

- Register Pensioen Adviseur (RPA)

- Kifid onder nummer 300.014619

- Kamer van koophandel onder nummer 53069978

Diensten

LPC geeft advies op het gebied van pensioenen en financiële planning. Naast deze advisering zal LPC u op uw verzoek begeleiden bij de contacten tussen u en de aanbieders van financiële producten.

Op alle diensten die door LPC worden geleverd zijn Algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is geplaatst op de site van LPC. Omdat LPC u advies geeft in de zin van de wet is de Wet op het financieel toezicht (WfT) hierop van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat LPC u voorafgaand aan de dienstverlening informeert over de dienstverlening en de beloning. LPC doen dit graag middels het dienstverleningsdocument.

Het dienstverleningsdocument is puur informatief en verplicht u niet om bepaalde financiële diensten af te nemen. LPC brengt geen financiële producten onder bij banken of verzekeraars, maar geeft uitsluitend adviezen hierin. Hiermee kunt u vertrouwen op volledige onafhankelijkheid.

Wat is de werkwijze van LPC

Op het moment dat LPC afspraken met u maakt omtrent de dienstverlening en beloning, zal dit schriftelijk aan u worden bevestigd. Voor een goede dienstverlening zullen uw specifieke omstandigheden worden geïnventariseerd. Daarnaast is het van essentieel belang dat wij op de hoogte zijn van het productaanbod in de markt en de wet- en regelgeving. Dit vraagt een behoorlijke, maar noodzakelijke inspanning. Er wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden er voor u verricht gaan worden en welke beloning gevraagd wordt.

LPC werkt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij de volgende zaken tijdens het adviesproces aan de orde komen:

  • Kennis en ervaring van de opdrachtgever
  • Doelstellingen van de opdrachtgever
  • Financiële positie van de opdrachtgever
  • Risicobereidheid van de opdrachtgever

Beloning

Voordat er gestart wordt aan een opdracht, wordt er een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, wordt u op de hoogte gebracht van de financiële consequenties die dit heeft. De beloning geschiedt op basis van een vast tarief, abonnement of op basis van aantal gewerkte uren maal uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 169,50 excl. BTW. (prijspeil 2021). Eventuele verhogende kosten van externe specialisten zullen worden doorberekend en vooraf ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. De uurtarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) berekend naar de gemiddelde stand van het voorafgaande jaar met daarin oktober als peilmaand. (afgerond naar beneden op vijftig Eurocent).

Afhankelijk van de opdracht kan er gevraagd worden om een voorschot op de nog te maken kosten. LPC specificeert de nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.

Indien naar aanleiding van de dienstverlening een overeenkomst tot stand komt tussen u en enige financiële instelling, ontvangt LPC van de betreffende financiële instelling voor de dienstverlening geen provisie of andere beloning.

Dienstverleningsdocument

De minister van Financiën heeft besloten om per 1-7-2013 het dienstverleningsdocument (DVD) te standaardiseren om meer transparantie over de dienstverlening te bereiken. Met gestandaardiseerde DVD’s van financiële dienstverleners kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Afhankelijk van het adviesgebied ontvangt u naast deze dienstenwijzer ook het betreffende DVD.

Dienstenoverzicht

Diensten Advies Administratief
Vermogensopbouw 5-15 uur 1- 5 uur
Financiële planning Vanaf 10 uur 1- 5 uur
Pensioenopbouw vanaf 15 uur 5-10 uur
Direct ingaande lijfrente 5-10 uur 1- 5 uur
Overige pensioendiensten afhankelijk van de opdracht afhankelijk van de opdracht

Adviesvrij

LPC is adviesvrij. Dat wil zeggen dat LPC geen enkele verplichting heeft om u te adviseren voor de financiële producten van bepaalde financiële instellingen.

Geen zeggenschap

LPC is een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele aanbieder van financiële producten heeft stem- of eigendomsrechten.

Klachtenprocedure

LPC doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een

klacht hebben over de dienstverlening dan verzoekt LPC u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere

informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze opvragen. Komt LPC en u niet samen tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.kifid.nl

U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van de advisering zal LPC persoonsgegevens opslaan. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk zijn en handelen naar de heersende privacywetgeving.